Events /

Hearts in the Ice

September 26 - April 2, 2019

In June 2017, Sunniva and Expedition Partner Hilde Falun Strom started “Hearts in the Ice” a global platform for dialogue around our changing climate with a special emphasis on the polar regions. Both Sunniva and Hilde have close to 25 years of experience each in the Polar regions and are passionate Polar Ambassadors. Their shared love of these wild spaces and the fact that they have borne witness to tremendous change in the Antarctic and Arctic is what has motivated their venture- “Hearts in the Ice”
With deep expertise and connectivity to several Polar Science Experts and Partners they have gained credibility with their commitment to serve as citizen scientists for 9 months at a remote trappers cabin called ‘Bamsebu’, located 78’ north and 140 km from the nearest neighbour. This is a historic expedition in that no women have over-wintered in Svalbard without men.
They will collect plastic, observe sea ice changes and wildlife; including Polar Bear that inhabit the area with the Norwegian Polar Institute. They will collect data, ocean temperature, salt water samples and phytoplankton through Scripps Institution of Oceanography to better understand the impact of fresh water in the Gulf Stream. They will observe two unique cloud formations that appear in the High Artcic through NASA’s Cloud Observer program and they will inspect dead fulmars and other birds in the area, collect the plastic from their stomach lining and send for further analysis to better understand the origins of the massive impact of plastics in our oceans.
Both Sunniva, Hilde and Hearts in the Ice have been endorsed by the “Mother of our Oceans” Sylvia Earle for their commitment to Science and their willingness to connect with school children from around the world with twice monthly video calls hosted by Exploring by the Seat.

The Google Hangouts:

March 25, 2020

eastern time

Siri M. Kalvig har en mastergrad i metrologi og en doktorgrad i offshore vindteknologi. Før hun begynte å jobbe i Nysnø, ledet Siri forskningsnettverket for ren energi ved Universitetet i Stavanger. Hun har stiftet flere virksomheter og er aktivt engasjert i finans- og oppstartsbedrifter innen miljøteknologi. Siri begynte sin karriere som værdame på TV2. Sammen med TV2 etablerte hun deretter det som ble den ledende globale leverandøren av værmeldinger, StormGeo.

April 2, 2020

eastern time

Marinbiologen Pia Ve Dahlen har én oppfordring til folk: Hopp i havet! For kanskje det viktigste vi kan gjøre for havet er å bli glad i det. Pia har en mastergrad i marin biodiversitet fra UiB, og har de siste 10 årene holdt en rekke foredrag og workshops om havet. Hun snakker om det forunderlige havet, om kaldtvannskorallrev, fotosyntetiserende snegler, om plast, og om “den blå planet,” og viktigheten av havet som ressurs. Pia har en enestående evne til å engasjere barn og unge, og se ikke bort i fra at du finner skoleklassen din i fjæra på leting etter børstemark neste gang dere er ute på tur.